Før vi kan starte dit behandlingsforløb som privatpatient skal vi i henhold til vores overenskomst oplyse dig om følgende:

Såfremt en patient insisterer på at være egenbetaler og dermed fravælger det offentlige behandlingstilbud og retten hertil, skal patienten med reference til overenskomsten med Foreningen af Speciallæger og regionerne skriftligt erklære sig indforstået med at betale, og dermed bekræfte, at oplysningspligten over for patienten er opfyldt (paragraf 8 stk. 8), inden behandlingen iværksættes.’

Hvis man ønsker en ultralydsskanning i tidlig graviditet/tryghedsskanning som selvbetaler, kan man kontakte os på mobil nr.: 61694802