– Information –

Vi indhenter supplerende oplysninger, hvis det er nødvendigt for din behandling her i klinikken, ligesom vi videregiver oplysninger til egen læge om behandlingen eller til andre sundhedspersoner, der skal følge dit videre forløb. Hvis du ikke ønsker dette, kan det oplyses til sekretæren.

Som medlem af sygesikringsgruppe 1 skal du have henvisning fra din praktiserende læge til gynækolog.

Medlemmer af sygesikringsgruppe 2 kan søge os direkte.

Ligesom der er frit sygehusvalg kan man frit vælge speciallæge uafhængig af regionsgrænser. Henvisningen gælder til alle gynækologiske speciallæger.

Når vi har modtaget henvisningen fra din egen læge sender vi i løbet af en uge en tid til undersøgelse pr. mail eller post. Det er også muligt at ringe for tidsbestilling. Har du ikke fået brev eller mail, bedes du kontakte klinikken, da nogle læger lægger henvisningen ud på et Henvisningshotel, og dér ser vi ikke henvisningen, før end patienten selv har kontaktet os.

Pga. vores ventetid henstiller vi til, at du melder afbud i god tid, så den aftalte tid kan komme en anden patient til gode.

Gebyr vedrørende udeblivelse: Henviste patienter bedes melde afbud senest 24 timer før undersøgelsen, og til tider om mandagen senest kl. 12 den foregående fredag. Ved manglende afbud sendes regning på 250 kr. Ved manglende afbud til operation sendes regning på 500 kr.
Når gebyret er betalt, vil det igen være muligt at få en tid til undersøgelse hos os.

Du kan enten kontakte os pr. telefon eller melde afbud her på hjemmesiden