Graviditet og coronavaccine

Ifølge SSI april 2021 er der ingen anbefaling om at afvente graviditet i en periode efter vaccination med henholdsvis Pfeizer, Moderna eller Astra Zeneca. Såfremt man bliver/er gravid i et vaccinationsforløb, afventer man vaccination til efter graviditeten. Der er ikke p.t. tilstrækkelig dokumentation til at anbefale brugen af Covid19 vacciner under graviditet. Vaccination overvejes kun, hvis fordele ved vaccination opvejer potentielle risici for mor og barn i en graviditet.

Vi er blevet akkrediteret 28.10.19 – se certifikat http://www.gynviborg.dk/userfiles/3605-Akkrediteringsbevis (2019).pdf

Pr. 01.08.18 er der indført nye regler om gebyr for tolkebistand
Reglerne i den nye bekendtgørelse om tolkebistand findes her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202255.

I 2020 er 36,7 % af vores inseminationspatienter blevet gravide. Dvs. at 21,92 % af forsøgene gav en positiv graviditet.

Vi har etableret samarbejde med Maigaard Fertilitetsklinik i Århus. Det betyder, at vi kan tilbyde patienter der bor i Viborg og omegn, at få lavet de nødvendige kontrolskanninger i forbindelse med IVF eller ICSI-behandling hos os, uden ekstra omkostninger.
Indledende samtale, planlægning af behandling, udskrivning af recepter samt ægudtagning/ægoplægning foregår stadig ved Maigaard Fertilitetsklinik. Der henvises til hjemmesiden, http://maigaard.dk

Sygeforsikringen Danmark støtter den medicinske behandling i forbindelse med udredning for barnløshed med 100% i grupperne 1 og 2, og med 50% i gruppe 5. Det er muligt at skifte fra gruppe 5 til en af de andre grupper inden opstart af den medicinske behandling.

Er man ikke medlem, er det ikke muligt at melde sig ind og få dække udgifterne.
Ellers henvises til www.sygeforsikringendanmark.dk